Algemene informatie
Adres
Aanvraagformulier
Model convenant
Ouderschapsplan
Tarieven
Voorwaarden
Werkwijze
Contact
Links
Alimentatierekenen
Nieuws
Contactformulier
Telefoonadvies

Nadat u het aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden en de dossier aanmaakkosten ad 75 euro zijn voldaan, ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging ter verificatie van uw identiteit en bespreking van de eventueel door u gewenste extra werkzaamheden (bijvoorbeeld een alimentatieberekening, controle van het echtscheidingsconvenant e.d.).

Indien er geen sprake is van extra werkzaamheden, zal het echtscheidingsverzoekschrift gelijk of direct na de identificatie getekend kunnen worden.

Ingeval van extra werkzaamheden, zullen deze op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en naar u worden toegezonden ter beoordeling, vergezeld van het echtscheidingsverzoekschrift.

Zijn alle stukken getekend, de benodigde uittreksels en uw remise ontvangen, dan wordt het echtscheidingsverzoekschrift met bijlagen bij de Rechtbank ingediend.

De Rechtbank streeft er naar binnen zes tot acht weken na ontvangst de beschikking (uitspraak) af te geven. Hierbij hoeft u niet aanwezig te zijn.

Zodra de beschikking ontvangen is, wordt deze naar u toegezonden met het verzoek –bij akkoord- een Akte van Berusting, Tevens verzoek tot Inschrijving te ondertekenen en te retourneren, waarna de Gemeente waar u gehuwd bent, verzocht wordt tot inschrijving van de echtscheiding over te gaan.

U bent namelijk pas officieel gescheiden als de echtscheiding daar is ingeschreven.

 

 

VAN DEN HOEK | jfjvandenhoek@planet.nl