Algemene informatie
Adres
Aanvraagformulier
Model convenant
Ouderschapsplan
Tarieven
Voorwaarden
Werkwijze
Contact
Links
Alimentatierekenen
Nieuws
Contactformulier
Telefoonadvies


TARIEFSVOORWAARDEN GEMEENSCHAPPELIJKE ECHTSCHEIDING

 

1) De aan de echtscheidingsprocedure verbonden kosten zijn gefixeerd op een tussen advocaat en cliënten vooraf vastgesteld all in bedrag.

2) Betaling van het afgesproken all in bedrag zal (tenzij anders is overeengekomen) binnen twee weken na de eerste bespreking/webcamafspraak dienen plaats te vinden.

3) Indiening van het verzoekschrift zal eerst plaatsvinden na integrale betaling van de declaratie.

4) Indien er sprake is van een prijsafspraak hoger dan het laagste tarief (dus indien opstelling/aanpassing van een echtscheidingsconvenant of een alimentatieberekening gewenst wordt), dan dient –uiterlijk na de eerste bespreking- een aan de betreffende tariefsgroep aangepast voorschot te worden voldaan op rekeningnummer 1551892 ten name van J.F.J. van den Hoek te Hellevoetsluis, waarna de extra te verrichten werkzaamheden worden aangevangen.

5) Mochten partijen (of één van hen), na het in behandeling nemen van de aangevraagde echtscheiding, maar voordat het echtscheidingsverzoekschrift bij de Rechtbank is ingediend, de procedure niet langer wensen voort te zetten, dan zullen de verrichte werkzaamheden op basis van een uurtarief van € 175,--, te vermeerderen met BTW en eventueel gemaakte legeskosten, met beide partijen bij helfte worden afgerekend en door beide partijen dienen te worden voldaan. Het bedrag aan honorarium zal echter nimmer hoger zijn dan het afgesproken all in honorariumbedrag.

6) Mochten partijen zich na indiening van het bij de Rechtbank getekende verzoekschrift verzoenen, het echtscheidingsverzoekschrift intrekken of geen inschrijving van de echtscheidingsbeschikking wensen, dan blijft het oorspronkelijk afgesproken all in bedrag verschuldigd.

7) De reisafstand voor een bezoek bij u thuis wordt berekend via de in te stellen snelste route op de website van de ANWB.

VAN DEN HOEK | jfjvandenhoek@planet.nl