Algemene informatie
Adres
Aanvraagformulier
Model convenant
Ouderschapsplan
Tarieven
Voorwaarden
Werkwijze
Contact
Links
Alimentatierekenen
Nieuws
Contactformulier
Telefoonadvies

 

Graag verwijzen wij u ook naar de nieuwe website:www.online-recht.nl

Steeds meer mensen zoeken tegenwoordig naar een flexibele manier om samen in goed overleg tot een echtscheiding te komen. Begrippen als internet en flitsscheiding dragen bij aan deze opvatting.

Door de anonimiteit van het internet zien mensen echter door de bomen het bos niet meer, terwijl de flitsscheiding niet het beoogde doel heeft kunnen bereiken en  daarom ook sinds 1 maart 2009 is afgeschaft.
Toch hebben scheidende partners een groeiende behoefte om samen zo goed mogelijk uit elkaar te gaan en liefst zonder tussenkomst van een rechter.
Bij Van den Hoek kunt U terecht voor zo'n flexibele echtscheiding met persoonlijke begeleiding en tegen een vast tarief.

De door ons gehanteerde tarieven wijken gunstig af van de tarieven die U regelmatig op het internet aantreft. Zo vindt U bij ons het LAAGSTE TARIEF in Nederland waarvoor een echtscheidingsprocedure kan worden gerealiseerd.
Dit tarief (de basismodule) bedraagt € 695,- ALL IN (dat wil zeggen INCLUSIEF BTW en het aan de Rechtbank te betalen griffierecht van € 285,-). In die situatie is geen sprake van een aan het verzoekschrift te hechten echtscheidingsconvenant (in sommige gevallen immers niet noodzakelijk of relevant/gewenst) óf is er sprake van een door U zélf over te leggen convenant.
Op uw verzoek wordt een model van zo'n convenant toegezonden.

Vanzelfsprekend zijn er andere situaties denkbaar, die een uitgebreidere aanpak vergen. Door onze ervaring kunnen de kosten van de procedure overigens ook dán laag worden gehouden. Zo kan het zijn dat U het eigen gemaakte convenant wil laten toetsen. Of dat U het opstellen van het convenant zowieso liever aan de advocaat zou willen overlaten. Ook kan het zijn dat er een alimentatieberekening gewenst wordt, en zo zijn er  in totaal zes varianten en daarbij passende tarieven, die U op de subpagina "tarieven" kunt terugvinden.

In een groot aantal gevallen subsidieert de overheid de kosten van echtscheiding. In dat geval gelden vanzelfsprekend lagere bedragen, die soms zelfs kunnen worden beperkt tot een bedrag van € 283,-- per persoon (de eigen bijdrage). Het verdient aanbeveling die mogelijkheid eerst met de advocaat te onderzoeken.

Van den Hoek biedt de mogelijkheid de echtscheiding op locatie af te wikkelen, dus bijvoorbeeld bij U thuis. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden tot aan een reisafstand van 50 kilometer vice versa. Vanaf 51 kilometer wordt het vaste tarief verhoogd met € 75,-; vanaf 101 kilometer met € 150,-. Berekening van de -snelste- afstand wordt gedaan via de site van de ANWB.

In deze moderne tijd met geavanceerde communicatiemogelijkheden, benut ons kantoor bovendien nu ook de mogelijkheden van zogenaamde video-conferencing. Met name kan dit middel gebruikt worden als mogelijkheid om de identiteit van de partijen via MSN (de cam-optie) te checken. Op deze manier kan de echtscheiding dus ook op afstand worden afgerond, en wel met name indien de stukken van tevoren al zijn opgesteld.

Tenslotte introduceren wij nu ook de mogelijkheid om GRATIS TELEFONISCH ADVIES te krijgen, indien U met elkaar aan het begin staat van een echtscheidingstraject. In dat geval kunt U gebruik maken van het daartoe bestemde formulier, waarin U kunt aangeven door ons gebeld te willen worden op een door U zelf te noemen tijdstip. Deze optie is volledig kosteloos (geen honorarium én geen gesprekskosten), indien met U contact kan worden gezocht via een vaste telefoonlijn danwel via een Skypeverbinding.

VAN DEN HOEK | jfjvandenhoek@planet.nl